Maironiečių būrelis

Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinės mokyklos moksleiviai, maironiečių būrelio nariai, į „Lietuvos Maironiečių draugiją“ įstojo 1991 m. Šiais metais maironiečių būrelį sudaro 12 mokinių. Tai jau penktoji jaunųjų maironiečių karta. Maironiečiai yra labai aktyvūs ir dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse bei patys juos organizuoja. Marijampolės ,,Auksinio rudenėlio“ poezijos konkursuose jie daug kartų yra tapę laureatais ir … daugiau…

Pasaulio kybartiečių draugija

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) buvo įkurta 2007 m. rudenį miesto unikalumui išsaugoti, dirbant kilnius darbus, kultūros, aplinkosaugos, kultūrinio paveldo, miestiečių istorinės atminties įamžinimo srityse. Nuo pat įsikūrimo pradžios draugija aktyviai dirba siekdama savo tikslų. Draugija nemažai dėmesio skiria leidybinei veiklai. Išleido atvirukus, vaizduojančius senuosius ir dabartinius Kybartus, kurie buvo išdalinti miestiečiams, taip pat sieninį metų … daugiau…

Sūdaviečių etnokultūros asociacija

Sūdaviečių etnokultūros asociacija buvo įkurta 2005 metais, prie Sūdavos krašto muziejaus. Asociacija vienija 31 narį, kurie jaučia pareigą išsaugoti krašto paveldą. Įkuriant šią asociaciją buvo siekiama, kad susibūrę aktyvistai kauptų idėjas bei lėšas ir rūpintųsi išsaugoti bei propaguoti kaimo muziejuje sukauptas istorines – kultūrines vertybes. 2005 m. liepos 8 d. muziejaus lankytojų knygoje Lietuvos Respublikos … daugiau…

Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas „Lelija“

Netradicinių rankdarbių klubas „Lelija“ savo veiklą vykdo nuo 2008 metų. Klubas vienija 10 klubo narių. Jų veikla apima įvairių projektų bei akcijų organizavimą ir vykdymą bei mokymus. Klubo narės ne tik velia, bet ir siuvinėja, mezga, gamina seges ir papuošalus, dekoruoja dekupažo technika. Savo patirtimi ir žiniomis dalinasi ir su kitomis rankdarbių gamyba besidominčiomis moterimis. … daugiau…

Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Volungė“

Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Volungė“ vienija pagyvenusius meninės sielos kūrėjus ir puoselėja jų kūrybą. Jos nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ (PMMA) veikloje. Propaguoja savo narių kūrybą PMMA „Branduma“ renginiuose ir jos leidžiamuose leidiniuose. Asociacijos „Volungė“ veikloje dalyvauja 42 nariai.

Vilkaviškio rajono literatų klubas „Seklyčia“

Vilkaviškio rajono literatų klubas „Seklyčia“ vienija 18 klubo narių. Pagrindiniai šio klubo tikslai: skatinti ir plėtoti Vilkaviškio rajono literatų kūrybą, rengti literatūrinius renginius, leisti leidinius, bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų šalių kūrėjais, stiprinti klubo materialinę bazę ir tenkinti literatų poreikius.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas