Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija

Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija yra savanoriška, nepolitinė, nepriklausoma visuomeninė inkstų ligomis sergančiųjų, jų artimųjų, medikų ir kitų, organų donorystei pritariančių asmenų, sąjunga. Šiuo metu organizacija vienija 56 narius. Draugija įgyvendina programas propaguojančias organų donorystę, dalyvauja kuriant nefrologinių ligonių socialinės paramos sistemą ir rūpinasi jos funkcionavimu. Organizuoja įvairius seminarus ir konferencijas bei dalyvauja kitų institucijų … daugiau…

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“ vienija neįgalius krikščioniškų pažiūrų žmones nuo 45 iki 80 metų. Šiai organizacijai priklauso 74 nariai, žmonės su dideliais, vidutiniais ir specialiais poreikiais. Bendrija „Suartėkim“ organizuoja bendrą dalyvių veiklą: 15 bendrijos narių dalyvauja amatų būrelio veikloje, mokosi siūti, siuvinėti, megzti. Ugdomi ir neįgaliųjų meniniai gebėjimai – 12 narių dalyvauja ansamblyje … daugiau…

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga vienija 200 narių. Organizacijos tikslas – teikti socialines reabilitacines paslaugas neįgaliesiems, jų šeimų nariams, skatinti užimtumą, integruoti neįgaliuosius į visuomenę, lavinti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius ir organizuoti kitas primones, kurių pagalba neįgalieji būtų mažiau socialiai atskirti nuo visuomenės. Sąjungos uždavinys, norint pasiekti tikslą – teikti asmeninio asistento paslaugas, … daugiau…

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ stengiasi suburti pagyvenusio amžiaus žmones į bendrą sambūrį, turtinti jų laisvalaikį, puoselėti žmonių dvasines vertybes ir kuo daugiau žmonių įtraukti į visuomeninę – kultūrinę veiklą. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija ir jai priklausančiomis kitų regionų nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuo metu klube yra 64 nariai.

Vilkaviškio rajono žmonių su negalia reabilitacinis specialių menų centras“Gyvybės jėga“

Vilkaviškio rajono žmonių su negalia reabilitacinis menų centras „Gyvybės jėga“ buvo įkurtas 1992 m., o 2006 m. perregistruota į asociaciją. Šio centro tikslas – vienyti žmones turinčius fizinę negalią ir pasižyminčius meniniais polinkiais: tapytojus, keramikus, mezgėjus, medžio drožėjus ir pan. Šis menų centras siekia burti narius bendrai veiklai, organizuoja susitikimus su kūrinių autoriais, rengia parodas, … daugiau…

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

2.1. Veiklos pavadinimas, narių skaičius 1949 m. įsteigta Vilkaviškio vidurinė mokykla. 1954 m. lapkričio 15 d. mokyklai suteiktas Salomėjos Nėries vardas. 2009 m. Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos veiklos pradžia 2009 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla – biudžetinė Vilkaviškio savivaldybės įstaiga, vykdanti … daugiau…

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija vienija 58 narius, 50 iš jų yra neįgalieji. Pagrindinis bendrijos tikslas – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. Čia yra vykdomi savipagalbos,savarankiškumo grupių užsiėmimai, padedantys tobulinti kasdieninius gyvenimo įgūdžius, organizuojami būreliai ir klubai, kurių lankytojai užsiima įvairiais rankdarbiais (siuvimu, mezgimu, nėrimu, pynimu iš vytelių,vėlimu iš vilnos, dekupažu ir t. … daugiau…

Vilkaviškio Vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnyba

Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnybą (MOPT) sudaro 23 nariai ir 10 jaunųjų maltiečių. Organizacijos veiklos tikslas – tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems. Ši Maltos ordino pagalbos tarnyba dalyvauja „Maistas ant ratų“ projekte, kurio metu yra vežiojamas maistas seneliams į namus. Maistas yra gaminamas parapijos valgyklėlėje. Parapijos namuose, kur įsikūręs MOPT … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas