LASS (VšĮ „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras“ Vilkaviškio rajono filialas)

VšĮ „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro“ Vilkaviškio rajono filialas (LASS) buvo įkurtas 1967 m. Vilkaviškio rajone gyvena 115 regėjimo negalią turinčių žmonių, kuriems yra teikiamos visos jiems reikalingos paslaugos. Viena iš šių paslaugų – socialinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas. Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų ir jų šeimos narių savarankiškumą, jie mokomi … daugiau…

Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyrius

Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyriui priklauso 86 nariai. Šis judėjimas siekia, kad Černobylio avarijos padarinių likviduotojai ir jų šeimos nariai būtų informuoti apie visas Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų jiems suteikiamas socialines bei medicinines garantijas. Vilkaviškio skyrius rengia įvairius projektus finansavimui iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto gauti. Kaupia duomenis apie Černobylio avarijos padarinių likviduotojus, jų … daugiau…

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė organizacija

Vilkaviškio kurčiųjų pirminė organizacijoja siekia ugdyti ir palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo žmonių, turinčių klausos negalią ir jų šeimos narių įgūdžius, padeda spręsti iškilusias problemas. Metų eigoje yra organizuojami susitikimai, paskaitos, kurie prisideda prie kurčiųjų bei apkurtusiųjų vėlesniame amžiuje gyvenimo kokybės gerinimo. Šių susitikimų metu yra skatinamas bedravimas, mokoma aiškiau įvardinti kylančias problemas bei aktyviai … daugiau…

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija rūpinasi pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumu ir vienija 48 narius. Vilkaviškio bendrija „Bočiai“ stengiasi, kad pagyvenę žmonės nesijaustų vieniši, todėl organizuoja poezijos vakarus, parodėles iš savo užaugintų sodo gėrybių, ekskursijas po gražias bei įžymias Lietuvos vietas, susitikimus su kitomis Lietuvos „Bočiai“ bendrijomis. Ši bendrija subūrė saviveiklos kolektyvą, kuris koncertuoja ne … daugiau…

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Vilkaviškio filialas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga yra visuomeninė organizacija, įkurta 1988 m. Šiuo metu sąjunga turi 58 skyrius visoje Lietuvoje. Vilkaviškio filialas turi 304 registruotus organizacijos narius. Jie užsiima patriotine, švietėjiška, istorinės atminties išsaugojimo veikla, bendravimu su jaunimu. Palaiko ryšius su Vilkaviškio rajono mokyklomis ir gyvai supažindina jaunąją kartą su praeities įvykiais. Taip pat leidžia … daugiau…

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Vilkaviškio padalinys

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ yra aktyviai veikianti organizacija, atstovaujanti savo narių – sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ir globėjų interesus. Šiuo metu organizaciją sudaro 101 narys. Bendrija siekia, kad Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais būtų įtvirtintos neįgaliųjų teisės bei skatinama jų integracija į visuomenę. Jie telkia Vilkaviškio rajone gyvenančius sutrikusio intelekto … daugiau…

Vienišų žmonių klubas „Vienišius“

Vienišų žmonių klubo „Vienišius“ veikloje dalyvauja 13 pensijinio amžiaus žmonių, kurie užsiima filantropine, šviečiamąja, tautine veikla. „Vienišių“ dėka visuomenei buvo pristatyta garsinė knyga, pravesta vieša masažinė terapija sergantiems neurozėmis, mokyta žaisti šaškėmis ir šachmatais, pradėti tvarkyti Kybartų žydų kapai Kybarčiukų kaime. Taip pat aplankytos ir tvarkomos Vilkaviškio krašto partizanų žūties vietos, Kybartų m. bibliotekai užsakytas … daugiau…

Vilkaviškio moterų informacijos ir pagalbos centras

Vilkaviškio moterų informacijos ir pagalbos centras turi 30 narių ir savo paslaugas teikia visiems rajono gyventojams. Čia yra konsultuojami bei informuojami nukentėjusieji nuo smurto artimoje aplinkoje. Šiame centre žmonės yra supažindinami su įstatymais, jiems patariama kaip apsaugoti save ir savo artimuosius nuo smurtautojo, teikiama individuali psichologinė pagalba. Taip pat organizuojami ir sveiko gyvenimo propagavimo bei … daugiau…

Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“

Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“ buvo įkurta 1991 m. Nuo 1992 m. „Insulos“ bendrija yra Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) kolektyvinis narys. Šiuo metu diabetikų bendrija „Insula“ vienija apie 230 narių. Lietuvoje ji tarp kaimiškųjų rajonų yra gausiausia diabetikų organizacija. Bendrijos veikla – tai mokymai, konferencijos, kuriuose dalyvauja rajono bei šalies medikai, medicininių firmų atstovai, kitų … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas