Klubas „Vilkaviškio dvižiedė lelija“

Klubas „Vilkaviškio dvižiedė lelija“ vienija Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje dirbančius ir dirbusius asmenis, populiarina ir propaguoja sveiką gyvenseną, savitarpio pagalbą, kartu keliauja ir švenčia šventes, buria narius bendrai veiklai kultūros, meno, sporto, turizmo, pažinimo srityje, stiprina tarpusavio ryšius, platina informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Lietuvos ir Europos savivaldybininkų rengiamus susitikimus, konferencijas, seminarus. Šiuo metu … daugiau…

Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės 4-osios šaulių rinktinės Vilkaviškio P. Karužos 6-oji šaulių kuopa

Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Dabar veikianti Šaulių sąjunga tęsia tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. veikusios organizacijos … daugiau…

Senų vežimų klubas

Šiuo metu asociacijoje „Senų vežimų klubas“ yra 35 klubo nariai. Klubas vienija senovinės technikos mylėtojus bendrai veiklai iš visos Lietuvos. Klubo nariai yra užmezgę draugiškus santykius su panašaus pobūdžio klubais iš Ukrainos, Rusijos, Lenkijos. Šiai organizacijai priklausanti technika yra 30 metų ir senesnė. Trečdalis turimos klubo technikos – tarybiniai automobiliai, likusieji amerikietiški bei keletas iš … daugiau…

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius Vilkaviškio poskyris

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Vilkaviškio poskyris vienija 40 narių. Šios organizacijos tikslas – plėtoti ir skatinti asociacijos narių ryšius su šalies ir užsienio policijos darbuotojais, veikiant visuomeninėje, kultūros, sporto ir kitose srityse. Tęsti mainų, poilsio ir rekreacines programas, bendravimo, draugystės ir studijų grupių vizitus, tokiu būdu skiepinant pagarbą įstatymui, pagerinant policijos darbuotojų įvaizdį visuomenės … daugiau…

Vilkaviškio katalikių moterų draugija

Nevyriausybinė Vilkaviškio katalikių moterų draugija buvo įregistruota 1996 m. spalio 8 d. Tuo metu draugija turėjo virš 20 narių. Šiuo metu narių yra truputį mažiau. Draugijos veiklos kryptis – darbas s u socialiai remtinų šeimų vaikais ir našlaičiais, daugiavaikių šeimų, rizikos grupės vaikais. Nuo pat organizacijos veiklos pradžios yra rašomos prevencinės programos, dalyvaujama ir laimimi … daugiau…

Vilkaviškio LIONS klubas

Vilkaviškio LIONS klubas buvo įsteigtas 2005 m. Klubas vienija įvairių profesijų ir pomėgių žmones, besilaikančius pagrindinio „lionizmo“ principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“. Dalį savo laisvalaikio ir lėšų skirdami labdaringai veiklai, klubo nariai siekia padėti tiems, kam to labiausiai reikia. Įvairiomis progomis Vilkaviškio „liūtai“ organizuoja labdaros vakarus ir akcijas. Jau tradiciniu tapęs labdaros renginys „Mes irgi … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas