Vilkaviškio pradinukas

„Vilkaviškio pradinukas“ turi tris narius ir savo veikla siekia kurti gražesnę aplinką, skatinti artimesnius tarpusavio santykius bei šiltesnį bendravimą.

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo jaunimo grupė

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo jaunimo grupę sudaro 30 narių. Šios jaunimo grupės tikslas – skatinti jaunimo tarpusavio bendravimą, skiepyti meilę sportui bei puoselėti aplinką, kurioje gyvena.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC) yra daugiaprofilinė neformalaus švietimo įstaiga, kurios misija tobulinti asmenybę, lengvai prisitaikančią prie kintančios aplinkos. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Ši veikla neverčia mokinio įsipareigoti, atsižvelgia į jo gebėjimus, norą, motyvaciją, neegzaminuojama, o sudaroma galimybės jam laisvai pasirinkti. Mokiniai turi teisę rinktis tokią veiklą, … daugiau…

Vištyčio neformali jaunimo grupė ,,Jaunimėlis“

Vištyčio neformali jaunimo grupė „Jaunimėlis“ įsikūrė 2005 metais. Jie glaudžiai bendradarbiauja su Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomene ir kartu vykdo įvairius projektus: „Neatskleisti talentai – jaunimo akcija“, „Šaltalankių giraitė – jaunimo parkas“, „Vaikų vasaros poilsis Vištytyje“, „Susiburkime visi kartu ir pažinkim savo gimtą kraštą“. Įgyvendinant šiuos projektus Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariai kartu su jaunimu smagiai … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas