Žaliosios kaimo bendruomenė

Žaliosios kaimo bendruomenė buvo įkurta 2002 metais ir šiuo metu vienija 40 narių. Šios bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Andriškių ir Iškartų kaimų gyventojus, skatinti gyventojų bendruomeniškumą, vienyti narius bendrai veiklai, rūpintis gyventojų gerove, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Bendruomenė organizuoja kaimo šventes, sporto varžybas, … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas