Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė (Vilkaviškio krašto VVG) buvo įkurta 2007 m. ir vienija 60 asociacijos narių. Vilkaviškio VVG tikslai: dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus, bei programas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą, skatinti bendradarbiavimą … daugiau…

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Vilkaviškio miesto bendruomenė įsikūrė 2005 metais. Ji vienija 34 bendruomenės narius. Šios bendruomenės  pagrindinis veiklos tikslas – Vilkaviškio miesto gyventojų pilietinio aktyvumo ir dalyvavimo savivaldoje skatinimas, šventinių, pažintinių ir sveikatingumo renginių organizavimas. Nuo 2006 metų bendruomenė organizuoja Vandens šventes, kurios vyksta prie Paežerių ežero ir dviračių žygius, vykstančius du kartus per metus – pavasarį ir … daugiau…

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga buvo įsteigta 2003 m. Ji vienija 58 Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenes. Sąjungos vizija – aktyvios kaimo bendruomenės, gebančios bendrauti ir bendradarbiauti bei sistemingai veikiančios savo kaimo ir viso rajono gerovės stiprinime. Pagrindinės sąjungos veiklos kryptys ir uždaviniai: gerinti kaimo bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje, atstovauti kaimo bendruomenių interesus … daugiau…

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įsikūrė 2001 metais. Šiuo metu ji vienija 113 narių. Bendruomenė labai aktyviai užsiima projektine veikla ir iki šiol yra įvykdžiusi ne mažiau kaip 11 projektų. Šių projektų dėka gyvenimo kokybė pagerėjo Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariams, Vištyčio seniūnijos bei aplinkinių seniūnijų gyventojams, kadangi buvo suorganizuota visa eilė renginių, mokymų ir seminarų. … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas