Piliakalnių kaimo bendruomenė

Šiuo metu Piliakalnių kaimo bendruomenėje yra 35 nariai. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Piliakalnių, Kuosėnų, Rasių, Vinkšnupių ir Aruodiškių kaimų gyventojus. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, užjausti ir padėti sunkią akimirką.

Pilviškių miestelio bendruomenė

Pilviškių miestelio bendruomenė vienija 135 bendruomenės narius. Ši bendruomenė organizuoja visas Pilviškių miestelio šventes, kurios jau tapo tradicinėmis: Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, Motinos diena, Joninės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, šv. Baltramiejaus šventė, advento vakarai, senų metų palydėtuvės. 2012 m. trys Pilviškių miestelio šeimos – miestelio bendruomenės nariai – organizavo sporto … daugiau…

Ramoniškių kaimo bendruomenė

Ramoniškių kaimo bendruomenė vienija 80 kaimo gyventojų. Bendruomenė savo veikla siekia: vienyti Ramoniškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Ramoniškių kaimo ir jo gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Ramoniškių kaimo gyventojams.

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Ji vienija 122 bendruomenės narius. Bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų  bendruomeniškumą, rūpintis ir ginti jų teises, palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą, organizuoti kaimo vaikų ir jaunimo užimtumą, rūpintis pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių užimtumu ir slauga. Nemažiau … daugiau…

Slabadų kaimo bendruomenė

Slabadų bendruomenė buvo įkurta 2003 m. ir ją sudaro 81 bendruomenės narys. Ši bendruomenė vienija Slabadų ir gretimų kaimų: Matarnų, Šapalų, Putinų, Norvaišų gyventojus  bei iš jų kilusius žmones, bendrai veiklai, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, skatina  bendrą veiklą, plečia akiratį. Rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Domisi kaimų krašto istorija. Bendruomenės pastangomis 2010 metais … daugiau…

Stirniškių kaimo bendruomenė

Šiuo metu Stirniškių bendruomenė vienija 86 narius. Ši bendruomenė savo veikla siekia vienyti Stirniškių, Suvalkų, Masikvietiškio, Znočkų, Beraginės kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis šių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi savo kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su panašiomis … daugiau…

Sūdavos kaimo bendruomenė

Sūdavos kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2002 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 91 narys ir ji vienija Sūdavos, Žynių ir Bobių kaimus. Pagrindiniai šios bendruomenės tikslai: ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, kultūringą harmoningą ir sveiką asmenybę, rūpintis gyventojų gerove. Bendruomenė vienija narius bendrai veiklai, padeda keistis informacija, aktyviai dalyvauja seminaruose bei mokymuose, organizuoja šventes, susitikimus. Rengia ir teikia … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas