Karklinių kaimo bendruomenė

Karklinių kaimo bendruomenė vienija 49 bendruomenės narius. Jos tikslas – vienyti Karklinių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis kaimo ir jo gyventojų gerove, skatinti domėjimąsi Karklinių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, … daugiau…

Kataučiznos kaimo bendruomenė

Kataučiznos kaimo bendruomenė yra visuomeninė organizacija siekianti ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo kaimo bendruomenės gyventojų gerove, ginti gyventojų teises, plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą bei organizuoti kaimo vaikų ir jaunimo užimtumą. Taip pat rengti projektus ir dalyvauti įvairiose tarptautinėse programose, bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis veikiančiomis Lietuvoje ir kitose kaimyninėse šalyse. 29 bendruomenės nariai … daugiau…

Keturvalakių bendruomenė

Keturvalakių bendruomenė vienija 86 bendruomenės narius. Šios bendruomenės veiklos tikslai – vienyti Keturvalakių miestelio ir Geisteriškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija bei ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat siekiama plėtoti ryšius su panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. … daugiau…

Kisiniškių kaimo bendruomenė

Kisiniškių kaimo bendruomenė buvo įkurta 2010 m. ir šiuo metu vienija 50 narių. 2012 m. jie įgyvendino savo pirmą projektą „Čia bus gera pabūti kartu“. Kisiniškių kaimo bendruomenė turi daug gražių  minčių ir idėjų, kurias stengsis įgyvendinti ateityje, o šis projektas – tai pirmas žingsnis, žengtas tų sumanymų įgyvendinimo link. Bendruomenė savo veikla skatina aktyvų … daugiau…

Klampučių kaimo bendruomenė

Klampučių kaimo bendruomenė yra kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo organizatorius savo ir aplinkinių kaimų gyventojams. Klampučių bendruomenė vienija 97 bendruomenės narius. Šios bendruomenės tikslai: koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Taip pat vienyti  Klampučių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Klampučių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove, … daugiau…

Kybartų bendruomenė

Kybartų bendruomenė vienija 83 bendruomenės narius. Kartu su bendruomene veikia ir jaunimo grupė bei policijos rėmėjų grupė. Bendruomenė siekia skatinti domėjimąsi savo krašto istorija ir etnografija, rūpintis gamtosauga ir ekologija, organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį  bendruomenės narių gyvenimą, rūpintis neįgalių ir pagyvenusių žmonių dalyvavimu bendruomenės gyvenime. Taip pat organizuoja įvairias šventes, … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas