Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė savo veiklą pradėjo 2007 m. Šiuo metu bendruomenę sudaro 65 nariai. Šios kaimo bendruomenės nariai siekia, kad žmonės suprastų galintys kartu spręsti iškylančias problemas ir stengiasi į bendruomenės gyvenimą įtraukti visų kartų kaimo gyventojus. Siekiama, kad kuo daugiau gyventojų būtų aktyvūs ir vieningi, bendruomeniški, pilietiški, prisidėtų gerinant ekonomines  ir socialines kaimo … daugiau…

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Geisteriškių kaimo bendruomenė buvo įkurta 2007 metais. Ji įsikūrusi buvusioje pradinėje mokykloje ir vienija 80 bendruomenės narių. Bendruomenė rengia ir vykdo įvairius projektus. Jų dėka buvo sutvarkyta aplinka, įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelės, pastatytos sūpynės vaikams ir suaugusiems, graži scena renginiams, tvenkinys – prūdas aptvertas medine tvora, atliktas bendruomenės namų remontas. 2010 m. bendruomenė laimėjo … daugiau…

Gižų kaimo bendruomenė

Gižų kaimo bendruomenė įsikūrė 2003 m. Šiuo metu ji vienija 35 narius. Visa jos veikla yra skirta vietos gyventojų poreikiams tenkinti. Bendruomenė  jau septynerius metus rengia įvairius projektus, kurie nemažai prisidėjo prie Gižų kaimo bendruomenės gerbūvio gerinimo. Jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kai kuriomis kitomis bendruomenėmis. Bendruomenėje vyksta  įvairūs renginiai, rengiamos parodos, literatūrinės … daugiau…

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė užsiima nepelno siekiančia kultūrine, socialine, ūkine veikla, kurioje dalyvauja 168 nariai iš 32 seniūnijos  kaimų. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, kurių dėka ženkliai pagerino savo gerbūvį, o dalindamiesi savo užaugintu derliumi bei gyvulių prieaugiu stiprina bendruomeniškumo idėją. Bendruomenės nariai dalyvauja ekskursijose, rengia parodas, kultūrinius renginius, seminarus, dalijasi savo patirtimi su kitomis … daugiau…

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Gudkaimio kaimo bendruomenė vienija Gudkaimio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bei iš jų kilusius žmones. Bendruomenė siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi kaimų ir jų gyventojų gerove. Rengia bei teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Stengiasi plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ vienija 38 bendruomenės narius. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių, Skriaudupio kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Taip pat ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis minėtų kaimų gerove, teikti socialines paslaugas šių kaimų gyventojams, skatinti domėjimąsi šių kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti narius bendrai … daugiau…

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

Kaimo bendruomenė „Zanyla“ šiuo metu vienija 106 bendruomenės narius. Prie šios bendruomenės veikia ir Būdviečių kaimo jaunimo neformali grupė, įsteigta 2006 m., kurią sudaro 16 narių. Ši bendruomenė užsiima kultūrine – socialine veikla. Jų pagrindiniai tikslai – vienyti kaimo žmones ir diegti jiems bendruomeniškumo jausmą, skatinti bendruomenės narių aktyvumą kasdieniniame bendruomenės gyvenime, suburti kaimo jaunimą … daugiau…

Karalių kaimo bendruomenė

Karalių kaimo bendruomenė įkurta 2003 m. ir vienija Vokiškėlių, Karalių, Navininkų, Užbalių, Pagramdų, Baziliškių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Mūsų tikslas – ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis jų gerove, teikti socialines paslaugas bei skatinti domėjimąsi mūsų krašto istorija. Šiuo metu bendruomenėje yra 75 nariai. Per šį bendruomenės gyvavimo 10-metį jau tapo tradicija Naujuosius metus … daugiau…

Karalkrėslio bendruomenė

Karalkrėslio bendruomenė įkurta 2008 metais ir turi 37 narius. Bendruomenė siekia vienyti kaimo gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpinasi gyventojų gerove. Skatina domėjimąsi Karalkrėslio krašto istorija, vienija narius bendrai veiklai, teikia nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą. Bendruomenė telkia kaimo gyventojus į talkas, kurių metu tvarkoma bendruomenės namų aplinka ir kaimo centras. 2009 metais Karalkrėslio kaimo skverelyje … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas