Alksnėnų kaimo bendruomenė

Šiuo metu Alksnėnų kaimo bendruomenė vienija 80 narių. Jos nariai stengiasi suburti žmones įvairių švenčių metu, organizuoja pramogines bei edukacines programas, rengia ir vykdo projektus, kurių metu siekia pagerinti savo buitį, skatinti žmonių užimtumą, vykdyti šviečiamąją veiklą susipažįstant su senaisiais puodžiaus, medžio drožėjo, žolininko bei sūrininko amatais.

Antupių bendruomenė

Antupių bendruomenę sudaro 48 nariai. Bendruomenė savo veikla siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, vienyti kaimų gyventojus, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi kaimų krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti bendruomenės narius bendrai veiklai, plėtoti ryšius su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Bartininkų bendruomenė „Aista“

Bendruomenė „Aista“ vienija 65 bendruomenės narius. Bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, rengia ir įgyvendina projektus, kurie padeda gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, skatina bendruomeniškumą, vyresniosios ir jaunesniosios kartos bendravimą, viešųjų erdvių tvarkymą bei aktyvų laisvalaikio leidimą. Svarbios bendruomenės gyvenime ir įvairios šventės. Organizuojamos Užgavėnės, Tarptautinė moters diena, Motinos diena, Senjorų diena, žemdirbių šventė. Daug gyventojų … daugiau…

Bebrininkų kaimo bendruomenė

Kuriam  gražesnę  aplinką, skatinam  tarpusavio artimesnius  santykius, šiltesnį bendravimą. Narių  skaičius-47

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ buvo įsikurta 2006 m., Dailučių kaime. Bendruomenę sudaro 52 nariai. Viena pagrindinių jos veiklų – kaimo žmonių kultūrinės, sportinės veiklos organizavimas, aplinkos tvarkymas, kaimo gerovės gerinimas. Kiekvienais metais bendruomenės nariai organizuoja įvairius šventinius renginius, išvykas po įvairius Lietuvos miestus. Puoselėdami norą pagerinti savo gerbūvį ir gyventi gražesnėje aplinkoje, bendruomenės nariai pasitelkia projektinę … daugiau…

Bendruomenė „Virbalio vartai“

Bendruomenė „Virbalio vartai“ buvo įkurta 2004 m. Šiuo metu bendruomenė vienija 126 narius, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, pažintines ekskursijas. Bendruomenės veiklos kryptys: gerinti gyvenamąją aplinką; rūpintis gyventojų saugumu ir vienišų žmonių globa; organizuoti įvairius kultūrinius renginius; dalyvauti rajono ir respublikos kaimo bendruomenių sąjungų bei Vietos veiklos grupės veikloje; vykdyti projektinę veiklą; … daugiau…

Čyčkų kaimo bendruomenė

Čyčkų kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Šiuo metu ją sudaro 99 nariai. Bendruomenė savo veikla siekia: vienyti Čyčkų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Čyčkų kaimo ir jų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Čyčkų kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Nemažiau … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas