Gižų kaimo bendruomenė

Gižų kaimo bendruomenė įsikūrė 2003 m. Šiuo metu ji vienija 35 narius. Visa jos veikla yra skirta vietos gyventojų poreikiams tenkinti. Bendruomenė  jau septynerius metus rengia įvairius projektus, kurie nemažai prisidėjo prie Gižų kaimo bendruomenės gerbūvio gerinimo. Jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kai kuriomis kitomis bendruomenėmis. Bendruomenėje vyksta  įvairūs renginiai, rengiamos parodos, literatūrinės … daugiau…

Gražiškių seniūnijos jaunimo centras ,,Ateitis“

Gražiškių seniūnijos jaunimo centras „Ateitis“ šiuo metu turi 15 narių, kurie dalyvauja Tarptautinių jaunimo apdovanojimų programoje. Viena šios programos dalių yra paslaugos, kurias suteikdami jaunuoliai padeda seneliams, ruošia užsiėmimus Gražiškių seniūnijos pradinių klasių mokiniams. Centras turi savo patalpas, kurias įsiruošė patys jaunuoliai iš projekto „Mes norim veikti‘ lėšų. Šis projektas buvo skirtas bendruomenės aktyvumo skatinimui. … daugiau…

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė užsiima nepelno siekiančia kultūrine, socialine, ūkine veikla, kurioje dalyvauja 168 nariai iš 32 seniūnijos  kaimų. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, kurių dėka ženkliai pagerino savo gerbūvį, o dalindamiesi savo užaugintu derliumi bei gyvulių prieaugiu stiprina bendruomeniškumo idėją. Bendruomenės nariai dalyvauja ekskursijose, rengia parodas, kultūrinius renginius, seminarus, dalijasi savo patirtimi su kitomis … daugiau…

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Gudkaimio kaimo bendruomenė vienija Gudkaimio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bei iš jų kilusius žmones. Bendruomenė siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi kaimų ir jų gyventojų gerove. Rengia bei teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Stengiasi plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ vienija 38 bendruomenės narius. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių, Skriaudupio kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Taip pat ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis minėtų kaimų gerove, teikti socialines paslaugas šių kaimų gyventojams, skatinti domėjimąsi šių kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti narius bendrai … daugiau…

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

Kaimo bendruomenė „Zanyla“ šiuo metu vienija 106 bendruomenės narius. Prie šios bendruomenės veikia ir Būdviečių kaimo jaunimo neformali grupė, įsteigta 2006 m., kurią sudaro 16 narių. Ši bendruomenė užsiima kultūrine – socialine veikla. Jų pagrindiniai tikslai – vienyti kaimo žmones ir diegti jiems bendruomeniškumo jausmą, skatinti bendruomenės narių aktyvumą kasdieniniame bendruomenės gyvenime, suburti kaimo jaunimą … daugiau…

Karalių kaimo bendruomenė

Karalių kaimo bendruomenė įkurta 2003 m. ir vienija Vokiškėlių, Karalių, Navininkų, Užbalių, Pagramdų, Baziliškių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Mūsų tikslas – ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis jų gerove, teikti socialines paslaugas bei skatinti domėjimąsi mūsų krašto istorija. Šiuo metu bendruomenėje yra 75 nariai. Per šį bendruomenės gyvavimo 10-metį jau tapo tradicija Naujuosius metus … daugiau…

Karalių kaimo jaunimo neformali grupė ,,KARALIAI“

Karalių kaimo jaunimo neformali grupė ,,Karaliai“ buvo įkurta 2008 m. Jos tikslas – burti jaunimą kultūrinei ir sportinei veiklai, rengti ir teikti projektus kartu su Karalių kaimo bendruomene. Jaunimas nori aktyviai prisidėti prie įvairios veiklos kaime organizavimo ir skatinti kartų bendradarbiavimą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas