Bebrininkų kaimo bendruomenė

Kuriam  gražesnę  aplinką, skatinam  tarpusavio artimesnius  santykius, šiltesnį bendravimą. Narių  skaičius-47

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ buvo įsikurta 2006 m., Dailučių kaime. Bendruomenę sudaro 52 nariai. Viena pagrindinių jos veiklų – kaimo žmonių kultūrinės, sportinės veiklos organizavimas, aplinkos tvarkymas, kaimo gerovės gerinimas. Kiekvienais metais bendruomenės nariai organizuoja įvairius šventinius renginius, išvykas po įvairius Lietuvos miestus. Puoselėdami norą pagerinti savo gerbūvį ir gyventi gražesnėje aplinkoje, bendruomenės nariai pasitelkia projektinę … daugiau…

Bendruomenė „Virbalio vartai“

Bendruomenė „Virbalio vartai“ buvo įkurta 2004 m. Šiuo metu bendruomenė vienija 126 narius, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, pažintines ekskursijas. Bendruomenės veiklos kryptys: gerinti gyvenamąją aplinką; rūpintis gyventojų saugumu ir vienišų žmonių globa; organizuoti įvairius kultūrinius renginius; dalyvauti rajono ir respublikos kaimo bendruomenių sąjungų bei Vietos veiklos grupės veikloje; vykdyti projektinę veiklą; … daugiau…

Čyčkų kaimo bendruomenė

Čyčkų kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Šiuo metu ją sudaro 99 nariai. Bendruomenė savo veikla siekia: vienyti Čyčkų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Čyčkų kaimo ir jų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Čyčkų kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Nemažiau … daugiau…

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė savo veiklą pradėjo 2007 m. Šiuo metu bendruomenę sudaro 65 nariai. Šios kaimo bendruomenės nariai siekia, kad žmonės suprastų galintys kartu spręsti iškylančias problemas ir stengiasi į bendruomenės gyvenimą įtraukti visų kartų kaimo gyventojus. Siekiama, kad kuo daugiau gyventojų būtų aktyvūs ir vieningi, bendruomeniški, pilietiški, prisidėtų gerinant ekonomines  ir socialines kaimo … daugiau…

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės vaikų paauglių klubas ,,Šelviukai“

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės vaikų paauglių klubas „Šelviukai“ vienija apie 30 aktyvių, įvairaus amžiaus (nuo 7 m. iki 19 m.) narių. Šis klubas aktyviausiai veikia vasarą, pasibaigus mokslo metams. Jau 6 metus yra rašomi projektai, skatinantys vaikus draugiškai, turiningai bendrauti ir bendradarbiauti, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, domėtis savo krašto žymiais žmonėmis, gražiomis šeimomis, jų pasiekimais … daugiau…

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“ vienija 40 narių. Šio klubo tikslai: puoselėti aktyvų sportinį gyvenimo būdą ir ugdyti teigiamą požiūrį į gyvenimą, plėtoti ir populiarinti futbolą, propaguoti jaunimo sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei sulaikyti jį nuo žalingų įpročių. Skatinti socialinį jaunimo, gyventojų užimtumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, žmonių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybingumą. Atstovauti klubo nariams … daugiau…

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Geisteriškių kaimo bendruomenė buvo įkurta 2007 metais. Ji įsikūrusi buvusioje pradinėje mokykloje ir vienija 80 bendruomenės narių. Bendruomenė rengia ir vykdo įvairius projektus. Jų dėka buvo sutvarkyta aplinka, įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelės, pastatytos sūpynės vaikams ir suaugusiems, graži scena renginiams, tvenkinys – prūdas aptvertas medine tvora, atliktas bendruomenės namų remontas. 2010 m. bendruomenė laimėjo … daugiau…

Geisteriškių kaimo neformali jaunimo organizacija

Geisteriškių kaimo neformali jaunimo organizacija vienija aktyvų šio kaimo jaunimą. Nemaža jo dalis mėgsta aktyvų laisvalaikio leidimo būdą ir sportą, tad kaimo bendruomenė pasirūpino, kad jiems būtų sudarytos sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį. Buvo įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikšteles, lauko treniruoklis, mažesni vaikai gali džiaugtis sūpynėmis. Ši jaunimo organizacija dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse organizuojamose tiek savo, … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas