Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įsikūrė 2001 metais. Šiuo metu ji vienija 113 narių. Bendruomenė labai aktyviai užsiima projektine veikla ir iki šiol yra įvykdžiusi ne mažiau kaip 11 projektų. Šių projektų dėka gyvenimo kokybė pagerėjo Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariams, Vištyčio seniūnijos bei aplinkinių seniūnijų gyventojams, kadangi buvo suorganizuota visa eilė renginių, mokymų ir seminarų. … daugiau…

Žaliosios kaimo bendruomenė

Žaliosios kaimo bendruomenė buvo įkurta 2002 metais ir šiuo metu vienija 40 narių. Šios bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Andriškių ir Iškartų kaimų gyventojus, skatinti gyventojų bendruomeniškumą, vienyti narius bendrai veiklai, rūpintis gyventojų gerove, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Bendruomenė organizuoja kaimo šventes, sporto varžybas, … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas