Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija vienija 58 narius, 50 iš jų yra neįgalieji. Pagrindinis bendrijos tikslas – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. Čia yra vykdomi savipagalbos,savarankiškumo grupių užsiėmimai, padedantys tobulinti kasdieninius gyvenimo įgūdžius, organizuojami būreliai ir klubai, kurių lankytojai užsiima įvairiais rankdarbiais (siuvimu, mezgimu, nėrimu, pynimu iš vytelių,vėlimu iš vilnos, dekupažu ir t. … daugiau…

Vilkaviškio ugniagesių klubas

Vilkaviškio ugniagesių klubo tikslai – gyventojų švietimo organizavimas priešgaisrinės saugos klausimais, priešgaisrinės saugos, gaisrų prevencijos specialistų vienijimas bendrai veiklai, įvairios, su klubo veikla susijusios, literatūros kaupimas ir platinimas, ugniagesybos sporto populiarinimas. Ugniagesių klubo nariai organizuoja seminarus, konferencijas, forumus, parodas, ugniagesių gelbėtojų stovyklas, sąskrydžius bei priešgaisrinės saugos renginius vaikams. Skleidžia šalies bei užsienio valstybių priešgaisrinės saugos … daugiau…

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC) yra daugiaprofilinė neformalaus švietimo įstaiga, kurios misija tobulinti asmenybę, lengvai prisitaikančią prie kintančios aplinkos. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Ši veikla neverčia mokinio įsipareigoti, atsižvelgia į jo gebėjimus, norą, motyvaciją, neegzaminuojama, o sudaroma galimybės jam laisvai pasirinkti. Mokiniai turi teisę rinktis tokią veiklą, … daugiau…

Vilkaviškio Vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnyba

Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnybą (MOPT) sudaro 23 nariai ir 10 jaunųjų maltiečių. Organizacijos veiklos tikslas – tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems. Ši Maltos ordino pagalbos tarnyba dalyvauja „Maistas ant ratų“ projekte, kurio metu yra vežiojamas maistas seneliams į namus. Maistas yra gaminamas parapijos valgyklėlėje. Parapijos namuose, kur įsikūręs MOPT … daugiau…

Vištyčio neformali jaunimo grupė ,,Jaunimėlis“

Vištyčio neformali jaunimo grupė „Jaunimėlis“ įsikūrė 2005 metais. Jie glaudžiai bendradarbiauja su Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomene ir kartu vykdo įvairius projektus: „Neatskleisti talentai – jaunimo akcija“, „Šaltalankių giraitė – jaunimo parkas“, „Vaikų vasaros poilsis Vištytyje“, „Susiburkime visi kartu ir pažinkim savo gimtą kraštą“. Įgyvendinant šiuos projektus Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariai kartu su jaunimu smagiai … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas