• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:285611290
  • Vadovas:Vilma Menčinskienė
  • El. paštas:mencinskiene.centras@gmail.com
  • Telefono numeris:8 615 84567
  • Adresas:Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įsikūrė 2001 metais. Šiuo metu ji vienija 113 narių. Bendruomenė labai aktyviai užsiima projektine veikla ir iki šiol yra įvykdžiusi ne mažiau kaip 11 projektų. Šių projektų dėka gyvenimo kokybė pagerėjo Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariams, Vištyčio seniūnijos bei aplinkinių seniūnijų gyventojams, kadangi buvo suorganizuota visa eilė renginių, mokymų ir seminarų. Žmonės buvo įtraukiami į visuomeninę veiklą, tvarkoma Vištyčio regioninio parko teritorija, išsaugota 100 ha pievų ir ganyklų laikant tradicines naminių gyvulių veisles. Taip pat pagerinta ir bendruomenės materialinė bazė, įkurtas vaikų dienos centras, kurį lankė seniūnijos vaikai, baigiami remontuoti Vištyčio bendruomenės namai.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas