Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnybą (MOPT) sudaro 23 nariai ir 10 jaunųjų maltiečių. Organizacijos veiklos tikslas – tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems.

Ši Maltos ordino pagalbos tarnyba dalyvauja „Maistas ant ratų“ projekte, kurio metu yra vežiojamas maistas seneliams į namus. Maistas yra gaminamas parapijos valgyklėlėje. Parapijos namuose, kur įsikūręs MOPT biuras, veikia „rūbų kambarys“, kuriame nemokamai dalinami rūbai jų stokojantiems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims, taip pat skolinama slaugos įranga.

Jau šešis metus maltiečiai mieste rengia kalėdinę akciją „Maltiečių sriuba“, kurios metu dalinama sriuba miesto gyventojams, o surinktos lėšos skiriamos organizacijos veiklai vykdyti. Projekto „Ačiū, kad leidote gimti“ metu yra lankomi naujagimiai iš daugiavaikių šeimų Vilkaviškio rajono ligoninės akušeriniame skyriuje. Šv. Kalėdų ir Velykų proga lankomi organizacijos globojami seneliai, neįgalaus jaunimo grupė arba Vilkaviškio rajono socialinės paramos centro dienos grupės, Alvito globos namų vaikai.

Taip pat maltiečiai dalyvauja ir kitoje labdaringoje veikloje: tvarko apleistus kapus, renka knygas kaimo bibliotekai, dalyvauja bažnytinėje veikloje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas