• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:193120831
  • Vadovas:Bronė Vyšniauskienė
  • El. paštas:brovys@gmail.com
  • Telefono numeris:8 620 13197
  • Adresas:J. Basanavičiaus g. 11, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio rajono žmonių su negalia reabilitacinis menų centras „Gyvybės jėga“ buvo įkurtas 1992 m., o 2006 m. perregistruota į asociaciją. Šio centro tikslas – vienyti žmones turinčius fizinę negalią ir pasižyminčius meniniais polinkiais: tapytojus, keramikus, mezgėjus, medžio drožėjus ir pan.

Šis menų centras siekia burti narius bendrai veiklai, organizuoja susitikimus su kūrinių autoriais, rengia parodas, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą. Taip pat teikia žmonėms su negalia įvairiapusę informaciją bei kitokio pobūdžio pagalbą.

Menų centras vienija 43 narius. Jam priklausančioje salėje yra eksponuojamos ne tik menų centro, bet ir kitų menininkų parodos.

Čia taip pat yra dirbtuvėlių patalpa, kur žmonės gali padirbėti ir pasimokyti jiems patinkančios meno rūšies. Mielai yra rengiamos „Amatų dienos“ visiems norintiems, taip pat ir vaikams. Dirbdami – kurdami neįgalūs žmonės užmiršta savo negalią. Dalyvaudami parodose kartu su kitais bendruomenės nariais jaučiasi reikalingais, pilnateisiais ir pilnaverčiais visuomenės nariais ir taip lengviau integruojasi į visuomenę.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas