Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga vienija 200 narių. Organizacijos tikslas – teikti socialines reabilitacines paslaugas neįgaliesiems, jų šeimų nariams, skatinti užimtumą, integruoti neįgaliuosius į visuomenę, lavinti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius ir organizuoti kitas primones, kurių pagalba neįgalieji būtų mažiau socialiai atskirti nuo visuomenės. Sąjungos uždavinys, norint pasiekti tikslą – teikti asmeninio asistento paslaugas, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, pasirūpinti neįgaliaisiais buityje, teikti jiems paslaugas gyvenimo kokybei gerinti, organizuoti neįgaliesiems užimtumo būrelių veiklą, lavinti jų meninius gebėjimus, organizuoti vasaros poilsines keliones.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas