Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“ vienija neįgalius krikščioniškų pažiūrų žmones nuo 45 iki 80 metų. Šiai organizacijai priklauso 74 nariai, žmonės su dideliais, vidutiniais ir specialiais poreikiais.

Bendrija „Suartėkim“ organizuoja bendrą dalyvių veiklą: 15 bendrijos narių dalyvauja amatų būrelio veikloje, mokosi siūti, siuvinėti, megzti. Ugdomi ir neįgaliųjų meniniai gebėjimai – 12 narių dalyvauja ansamblyje „Suartėkime“.

Bendrija rengia parodas, kultūrinius renginius, šventes į kurias kviečia visus bendrijos narius.

Taip pat ligoninėje ar namuose lanko ligonius, aktyviai platina religinę spaudą. Nuolat yra organizuojamos pažintinės kelionės, lankomos šventos vietos, atlaidai. Kelionių metu patirti įspūdžiai yra bendrai aptariami, kaupiami ir saugomi. Bendrijos veikla yra aktyviai viešinama rajoninėje spaudoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas