Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija yra savanoriška, nepolitinė, nepriklausoma visuomeninė inkstų ligomis sergančiųjų, jų artimųjų, medikų ir kitų, organų donorystei pritariančių asmenų, sąjunga. Šiuo metu organizacija vienija 56 narius. Draugija įgyvendina programas propaguojančias organų donorystę, dalyvauja kuriant nefrologinių ligonių socialinės paramos sistemą ir rūpinasi jos funkcionavimu.

Organizuoja įvairius seminarus ir konferencijas bei dalyvauja kitų institucijų ir organizacijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose, organizuoja ir teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas nefrologiniams ligoniams, jų šeimos nariams, globėjams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas