Vilkaviškio rajono literatų klubas „Seklyčia“ vienija 18 klubo narių. Pagrindiniai šio klubo tikslai: skatinti ir plėtoti Vilkaviškio rajono literatų kūrybą, rengti literatūrinius renginius, leisti leidinius, bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų šalių kūrėjais, stiprinti klubo materialinę bazę ir tenkinti literatų poreikius.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas