Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga buvo įsteigta 2003 m. Ji vienija 58 Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenes. Sąjungos vizija – aktyvios kaimo bendruomenės, gebančios bendrauti ir bendradarbiauti bei sistemingai veikiančios savo kaimo ir viso rajono gerovės stiprinime.

Pagrindinės sąjungos veiklos kryptys ir uždaviniai: gerinti kaimo bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje, atstovauti kaimo bendruomenių interesus jų santykiuose su rajono savivaldybės administracija, respublikos valstybinėmis įstaigomis, naujų kaimo lyderių ugdymas ir paieška, atstovauti kaimo bendruomenes tarptautiniuose seminaruose, konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, teikti informaciją kaimo bendruomenėms apie kaimo plėtros programas ir konkursus Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat bendradarbiauti su švietimo, mokslo, kultūros institucijomis; teikti metodinę paramą ir konsultacijas teisiniais, vadybos, bendruomenių steigimo, poreikių analizės, strategijų kūrimo, projektų rengimo ir paraiškų pildymo klausimais.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas