Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“ buvo įkurta 1991 m. Nuo 1992 m. „Insulos“ bendrija yra Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) kolektyvinis narys. Šiuo metu diabetikų bendrija „Insula“ vienija apie 230 narių. Lietuvoje ji tarp kaimiškųjų rajonų yra gausiausia diabetikų organizacija.

Bendrijos veikla – tai mokymai, konferencijos, kuriuose dalyvauja rajono bei šalies medikai, medicininių firmų atstovai, kitų rajonų diabeto klubų nariai. Bendrijos taryba savo nariams organizuoja kultūrines – pažintines keliones, poilsines mokymo stovyklas. Kiekvienais metais mini Pasaulinę diabeto ir Jungtinių tautų dieną bei dalyvauja LDA veikloje. „Insula“ rūpinasi, kad bendrijos nariai turėtų savikontrolės priemones reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje, o naujai susirgusiems suteikia literatūros apie šią ligą.

Bendrijos nariai kartu bendraudami, mokydamiesi ir keliaudami įpranta geriau saugoti savo sveikatą ir patarimais padėti vieni kitiems.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas