Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė (Vilkaviškio krašto VVG) buvo įkurta 2007 m. ir vienija 60 asociacijos narių. Vilkaviškio VVG tikslai: dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus, bei programas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą, skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas