• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185614061
  • Vadovas:Rita Brazaitienė
  • El. paštas:brazaitiene.rita@gmail.com
  • Telefono numeris:8 616 75763
  • Adresas:Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.

Sūdavos kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2002 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 91 narys ir ji vienija Sūdavos, Žynių ir Bobių kaimus. Pagrindiniai šios bendruomenės tikslai: ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, kultūringą harmoningą ir sveiką asmenybę, rūpintis gyventojų gerove. Bendruomenė vienija narius bendrai veiklai, padeda keistis informacija, aktyviai dalyvauja seminaruose bei mokymuose, organizuoja šventes, susitikimus. Rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Tradicija jau tapo kasmet rengiama rudens darbų užbaigimo vakaronė, Kalėdų eglutės įžiebimas, Naujųjų metų sutikimas, Užgavėnės. Pavasariais organizuojame talką kaimo aplinkai sutvarkyti.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas