Sūdaviečių etnokultūros asociacija buvo įkurta 2005 metais, prie Sūdavos krašto muziejaus. Asociacija vienija 31 narį, kurie jaučia pareigą išsaugoti krašto paveldą. Įkuriant šią asociaciją buvo siekiama, kad susibūrę aktyvistai kauptų idėjas bei lėšas ir rūpintųsi išsaugoti bei propaguoti kaimo muziejuje sukauptas istorines – kultūrines vertybes. 2005 m. liepos 8 d. muziejaus lankytojų knygoje Lietuvos Respublikos seimo narys Jonas Ramonas rašo: ,,Šiame name – muziejuje Lietuvos kaimo šaknys, atgaiva ir tradicijos. Lenkiuosi prieš tuos žmones, kurie tai sukuria ir kuria. Amžinas dėkingumas jiems visos Lietuvos ir mano. Nuoširdus ačiū. Iš čia kiekvienas išeiname geresni ir tauresni“. Tai asociacijos kolektyvo žmonių triūsas, jų rūpestis ir pastangos išsaugoti krašto paveldą. Šiuo metu yra pradedamas įgyvendinti projektas ,,Rementiškių dvaras – Sūdavos krašto muziejus, kultūros paveldas Lietuvos žmonėms“.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas