Šiuo metu Stirniškių bendruomenė vienija 86 narius. Ši bendruomenė savo veikla siekia vienyti Stirniškių, Suvalkų, Masikvietiškio, Znočkų, Beraginės kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis šių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi savo kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas