• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185672221
  • Vadovas:Irena Adomaitytė
  • El. paštas:adomirena@gmail.com
  • Telefono numeris:8 618 59 881
  • Adresas:Šešupės g. 43, Slabadų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.sav.

Slabadų bendruomenė buvo įkurta 2003 m. ir ją sudaro 81 bendruomenės narys. Ši bendruomenė vienija Slabadų ir gretimų kaimų: Matarnų, Šapalų, Putinų, Norvaišų gyventojus  bei iš jų kilusius žmones, bendrai veiklai, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, skatina  bendrą veiklą, plečia akiratį. Rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Domisi kaimų krašto istorija. Bendruomenės pastangomis 2010 metais buvo išleista knyga ,,Slabadai‘‘, suremontuoti bendruomenės namai, šalia bendruomenės namų įkurtas parkas. Bendruomenės nariai stengiasi gražinti kaimą, kad čia visiems būtų gražu ir gera gyventi.

Taip pat yra švenčiamos įvairios šventės, visuomet ruošiama eglutė mažiesiems kaimo gyventojams. Sausio 6-ąją Trys Karaliai kartu su bendruomenės pirmininke lanko gyventojų namus ir kviečia į bendruomenės organizuojamą šventę. Šventėse skamba muzika ir dainos, sukasi poros, tuomet žmonės gali atsipūsti po darbų, pabūti kartu, pabendrauti. Užgavėnės –Morės deginimas; Velykos – gražiausio, stipriausio margučio, toliau nuriedėjusio margučio konkursai; vasaros ir derliaus šventės yra pagrindiniai bendruomenės renginiai. Žiemą jaunimas mėgsta žaisti tenisą, pavasarį organizuojamos varžybos, nugalėtojams įteikiami medaliai.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas