Šiaudiniškių kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Ji vienija 122 bendruomenės narius. Bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų  bendruomeniškumą, rūpintis ir ginti jų teises, palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą, organizuoti kaimo vaikų ir jaunimo užimtumą, rūpintis pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių užimtumu ir slauga. Nemažiau svarbu rengti projektus ir dalyvauti įvairiose tarptautinėse programose, kurios galėtų prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo, bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis ar giminingomis visuomeninėmis organizacijomis veikiančiomis Lietuvoje ir kitose šalyse.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas