Šiuo metu Piliakalnių kaimo bendruomenėje yra 35 nariai. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Piliakalnių, Kuosėnų, Rasių, Vinkšnupių ir Aruodiškių kaimų gyventojus. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, užjausti ir padėti sunkią akimirką.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas