Šiuo metu Patunkiškių kaimo bendruomenė vienija 45 bendruomenės narius. Jų veiklos sritys apima socialinę, aplinkosaugos, kultūros, sporto bei švietimo sferas. Bendruomenė kelia sau šiuos tikslus: vienyti Patunkiškių, Vanaginės kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Patunkiškių kaimo bendruomenė dalyvauja projektinėje veikloje, kurios dėka stengiasi gerinti gyvenimo kokybę tiek bendruomenės nariams, tiek visiems kaimo gyventojams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas