Patilčių kaimo bendruomenę sudaro 40 narių. Bendruomenė siekia ugdyti bendruomeniškumo jausmą savo kaime, telkti bendruomenės narius bendrai veiklai, įgyvendinti projektus, kurie prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo. Patilčių kaime yra aktyviai dalyvaujama akcijoje “Darom”, švenčiamos Joninės, organizuojami šventiniai renginiai vaikams, pažintinės išvykos.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas