• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185673280
  • Vadovas:Alius Saukaitis
  • El. paštas:alius@kaeser.lt
  • Telefono numeris:8 699 88995
  • Adresas:Pašeimenių k., Bartninkų sen. Vilkaviškio r. sav.

Pašeimenių kaimo bendruomenė vienija 3 kaimų: Pašeimenių, Vaisbūniškių ir Mockabūdžių gyventojus. Ją sudaro 126 bendruomenės nariai. Bendruomenės tikslas – skatinti gyventojus gerinti savo gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui, sumažinti priešiškumą bei nepasitikėjimą. Bendruomenė organizuoja narių susitikimus, talkas. Rūpestingai prižiūri turimą turtą, rašo projektus jaunimo užimtumui skatinti. Taip pat organizuoja įvairias šventes: Užgavėnes, Motinos dienos šventę, Jonines, rudens šventę, kalėdinį vaikų karnavalą, Naujųjų metų sutikimą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas