Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) buvo įkurta 2007 m. rudenį miesto unikalumui išsaugoti, dirbant kilnius darbus, kultūros, aplinkosaugos, kultūrinio paveldo, miestiečių istorinės atminties įamžinimo srityse.

Nuo pat įsikūrimo pradžios draugija aktyviai dirba siekdama savo tikslų. Draugija nemažai dėmesio skiria leidybinei veiklai. Išleido atvirukus, vaizduojančius senuosius ir dabartinius Kybartus, kurie buvo išdalinti miestiečiams, taip pat sieninį metų kalendorių, dizainu žadinantį kybartiečių savimonę, patys leidžia ir remia knygų, susijusių su Kybartais, leidybą, rengia įvairias parodas.

2010 – 2011 m. PKD bei 1500 miesto gyventojų iniacityva, miesto centre stovintis ir istorinę architektūrą fasade išsaugojęs, namas buvo grąžintas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Tais metais iš Vasario 16-osios gimnazijos PKD buvo grąžinta dalis prieškarinės Kybartų gimnazijos bibliotekos knygų. 2011 m. rudenį PKD padėjo regioninei Marijampolės televizijai filmuoti ir kurti kino filmą iš ciklo „Gyvoji Sūduvos istorija. KYBARTAI“. Nuo 2010 m. Kybartuose rengiama tradicinė, dar prieškariu vykdavusi, medelių sodinimo šventė – į ją jau treti metai susirenka 20 – 30 miestą gražinti nusiteikusių kybartiečių.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas