Neformali Gižų jaunimo grupė „OHO“ turi 14 narių.  Jaunimas prisideda organizuojant įvairius bendruomenės renginius, dalyvauja sąskrydžiuose,  įvairiose talkose, kasmet prisijungia prie projekto „Darom“. Kalėdiniu laikotarpiu, kartu su bendruomenės nariais, lanko vienišus senelius, parengia jiems mažas dovanėles. Jaunimo organizacijos nariai organizuoja jaunimo poilsio vakarus, kviečiasi jaunimą iš kitų bendruomenių, dalyvauja įvairiose sportinėse varžybose.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas