Neformali Antupių kaimo jaunimo organizacija įkurta 2010 m. Šiuo metu organizacija vienija 12 narių. Ši organizacija dalyvauja projektinėje veikloje ir jos metu pasiektus rezultatus naudoja kaimo bendruomenės gerbūviui gerinti.

Jaunimo organizacija glaudžiai bendradarbiauja su Senųjų Antupių kaimo bendruomene. Padeda rengti įvairias šventes: Užgavėnes, Naujuosius metus, Jonines. Noriai dalyvauja pavasarinėse talkose „Darom“, organizuoja sporto varžybas tarp kaimų jaunimo. Padeda vyresnio amžiaus kaimo gyventojams susitvarkyti aplinką. Geranoriškai prisideda savanorišku savo darbu prie bendruomenės vykdomų projektų įgyvendinimo. Dalyvauja Vilkaviškio VVG ir bendruomenių sąjungos organizuojamose šventėse ir sąskrydžiuose. Organizacijos svajonė suburti savo kaimo „saugios kaimynystės“ grupę.

Bendruomenės gyventojams, vaikams, jaunimui norėtų organizuoti švietėjiškas veiklas, juos įtraukiant į aktyvų  laisvalaikio praleidimą sportuojant. Skatinti bendruomenės narius pasirinkti sveikesnį, aktyvesnį gyvenimo būdą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas