Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ yra aktyviai veikianti organizacija, atstovaujanti savo narių – sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ir globėjų interesus. Šiuo metu organizaciją sudaro 101 narys. Bendrija siekia, kad Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais būtų įtvirtintos neįgaliųjų teisės bei skatinama jų integracija į visuomenę. Jie telkia Vilkaviškio rajone gyvenančius sutrikusio intelekto asmenis ir jų šeimas, siekia socialinės sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtros ir praktinio jų įgyvendinimo bei gina sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimų teises realizuoti socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius.

Bendrija „Viltis“ konsultuoja sutrikusio intelekto asmenis apie jų teises, teikia jiems psichologinę pagalbą, siekia didinti neįgaliųjų savarankiškumą bei organizuoja jų poilsio ir laisvalaikio užsiėmimus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas