Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė yra Lietuvos skautijos padalinys, veikiantis „Aušros“ gimnazijoje. Draugovė buvo įkurta dar prieškariniame Vilkaviškyje ir turi labai senas tradicijas. 1989 m. ji buvo atkurta, pasitelkus senųjų skautų prisiminimus, likusius dokumentus bei spaudinius ir veikia jau 24 metus. Per tuos metus keitėsi vadovai, skautaujančiųjų skaičius, bet principai, tradicijos ir veiklos išliko tos pačios.

Šiuo metu draugovėje skautauja 26 įvairaus amžiaus vaikai ir jaunuoliai. Laikydamiesi organizacijos šūkio „Dievui, Tėvynei, artimui“ bei pošūkio „Budėk“ nuostatų, skautai pagal amžių bei patyrimo laipsnį, aktyviai dalyvauja įvairiuose gimnazijos, miesto, krašto, Lietuvos skautijos renginiuose. Taip pat patys inicijuoja įvairius projektus, žygius, stovyklas, labdaros akcijas. „Gerojo darbelio“ praktika skatina kiekvieną dieną atlikti kažką prasmino ir gero dėl kitų.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas