Šiuo metu Kybartų „Kęstučio ir Birutės“ draugovėje yra 30 aktyvių narių, kurie noriai dalyvauja skautiškoje veikloje. Šios organizacijos tikslas – pritraukti kuo daugiau narių į skautišką organizaciją, ugdyti jauno žmogaus pilietiškumą, meilę tėvynei ir savo artimui.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas