Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga yra visuomeninė organizacija, įkurta 1988 m. Šiuo metu sąjunga turi 58 skyrius visoje Lietuvoje. Vilkaviškio filialas turi 304 registruotus organizacijos narius. Jie užsiima patriotine, švietėjiška, istorinės atminties išsaugojimo veikla, bendravimu su jaunimu. Palaiko ryšius su Vilkaviškio rajono mokyklomis ir gyvai supažindina jaunąją kartą su praeities įvykiais. Taip pat leidžia istorines knygas apie tremtį, organizuoja seminarus ir konferencijas Lietuvos partizanų tematika. Renginius skiria istorijos mokytojams bei istorija besidomintiems mokiniams.

Kiekvienais metais yra organizuojami birželio 14 – 15 d. minėjimai, minimos Lietuvai svarbios datos (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir kt.). Sąjungos nariai dalyvauja kasmetiniame sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, kuris vyksta Ariogaloje pirmą rugsėjo šeštadienį.

Jų darbų sąraše yra ir paminklų, skirtų partizanams, statyba bei šventinimas. Buvo pastatytas paminklas Keturvalakių kaime, pašventinti Vižaidų, Posviečio, Trilaukio, Patilčių ir kitų kaimų paminklai.

Sąjunga turi savo ansamblį „Atmintis“, kurį sudaro 12 narių. Šis ansamblis koncertuoja savo organizuojamuose renginiuose bei yra kviečiamas dalyvauti kitų organizacijų šventėse.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas