Vilkaviškio kurčiųjų pirminė organizacijoja siekia ugdyti ir palaikyti socialinius ir savarankiško gyvenimo žmonių, turinčių klausos negalią ir jų šeimos narių įgūdžius, padeda spręsti iškilusias problemas. Metų eigoje yra organizuojami susitikimai, paskaitos, kurie prisideda prie kurčiųjų bei apkurtusiųjų vėlesniame amžiuje gyvenimo kokybės gerinimo. Šių susitikimų metu yra skatinamas bedravimas, mokoma aiškiau įvardinti kylančias problemas bei aktyviai ieškoti problemos sprendimo būdų. Paskaitų bei susitikimų metu įgytos žinios padeda žmonėms su klausos negalia lengviau orientuotis visuomenėje, padidina jų galimybes dalyvauti pilnaverčiame gyvenime.

Organizacijoje yra rengiami praktiniai mokymai, kuriuose mokomasi kaip naudotis techninėmis pagalbos priemonėmis, kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, klausos aparatais, verksmo auklėmis ir kt. Taip pat padedama integruotis į darbo rinką, mažinant socialinę atskirtį tarp neįgaliųjų ir sveikųjų visuomenės, teikiama pagalba pildant įvairius dokumentus, lydima pas darbdavius bei į valstybines įstaigas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas