Kybartų bendruomenė vienija 83 bendruomenės narius. Kartu su bendruomene veikia ir jaunimo grupė bei policijos rėmėjų grupė. Bendruomenė siekia skatinti domėjimąsi savo krašto istorija ir etnografija, rūpintis gamtosauga ir ekologija, organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį  bendruomenės narių gyvenimą, rūpintis neįgalių ir pagyvenusių žmonių dalyvavimu bendruomenės gyvenime. Taip pat organizuoja įvairias šventes, išvykas Lietuvoje bei užsienyje.

Nemažiau svarbu rūpintis priklausomybę turinčių  asmenų, jų  šeimų ar globėjų neigiamų pasekmių prevencija, habilitacija ir renovacija, teikti socialines paslaugas Vilkaviškio rajono gyventojams, organizuoti darbo vietų kūrimą. Siekiama bendradarbiavimo su kitomis bendruomenėmis bei giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Bendruomenės nariai rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms, siekdami pagerinti savo gerbūvį.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas