• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:302333782
  • Vadovas:Vilma Kolpakovienė
  • El. paštas:v.kolpakoviene@vilkaviskis.lt
  • Telefono numeris:(8 342) 60 099
  • Adresas:S. Nėries g. 1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Klubas „Vilkaviškio dvižiedė lelija“ vienija Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje dirbančius ir dirbusius asmenis, populiarina ir propaguoja sveiką gyvenseną, savitarpio pagalbą, kartu keliauja ir švenčia šventes, buria narius bendrai veiklai kultūros, meno, sporto, turizmo, pažinimo srityje, stiprina tarpusavio ryšius, platina informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Lietuvos ir Europos savivaldybininkų rengiamus susitikimus, konferencijas, seminarus. Šiuo metu klube yra 60 narių.

Įgyvendindama savo veiklos tikslus, organizacija gali rengti verslo pradžiamokslio, turizmo, švietimo, žemės ūkio veiklų ir panašias paskaitas, seminarus, diskusijas, remti ir plėsti savivaldybininkų ryšius, susipažįstant su kitomis savivaldos sistemomis ir kitų šalių savivaldos praktika, atstovauti organizacijos nariams Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų profesijų organizacijose ir institucijose. Taip pat jie teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojančių asociacijų veiklą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas