• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185670747
  • Vadovas:Daiva Rudzevičienė
  • El. paštas:klampbend@gmail.com
  • Telefono numeris:8 616 39869
  • Adresas:Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Klampučių kaimo bendruomenė yra kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo organizatorius savo ir aplinkinių kaimų gyventojams. Klampučių bendruomenė vienija 97 bendruomenės narius.

Šios bendruomenės tikslai: koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Taip pat vienyti  Klampučių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Klampučių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi Klampučių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Pagrindinis rezultatas, kuris buvo pasiektas per trumpą laiką, tai visapusis bendruomenės narių susitelkimas siekiant bendrų tikslų.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas