• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:300054346
  • Vadovas:Birutė Kailiuvienė
  • El. paštas:birute.kailiuviene@gmail.com
  • Telefono numeris:8 618 57053
  • Adresas:Keturvalakių mst., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav.

Keturvalakių bendruomenė vienija 86 bendruomenės narius. Šios bendruomenės veiklos tikslai – vienyti Keturvalakių miestelio ir Geisteriškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija bei ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat siekiama plėtoti ryšius su panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat vienyti narius bendrai veiklai, padėti keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Veiklos sritis: socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto ir švietimo.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas