• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185610383
  • Vadovas:Vilija Svygrienė
  • El. paštas:vskarkliniai@gmail.com
  • Telefono numeris:8 610 62089
  • Adresas:Karklinių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav.

Karklinių kaimo bendruomenė vienija 49 bendruomenės narius. Jos tikslas – vienyti Karklinių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis kaimo ir jo gyventojų gerove, skatinti domėjimąsi Karklinių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Pagrindinės jų veiklos sritys: aplinkosauga, kultūra, sportas, švietimas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas