• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:300107514
  • Vadovas:Albinas Savickas
  • El. paštas:bendruomenezanyla@gmail.com
  • Telefono numeris:8 652 74383
  • Adresas:Parko g. 2, Būdviečių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.

Kaimo bendruomenė „Zanyla“ šiuo metu vienija 106 bendruomenės narius. Prie šios bendruomenės veikia ir Būdviečių kaimo jaunimo neformali grupė, įsteigta 2006 m., kurią sudaro 16 narių. Ši bendruomenė užsiima kultūrine – socialine veikla. Jų pagrindiniai tikslai – vienyti kaimo žmones ir diegti jiems bendruomeniškumo jausmą, skatinti bendruomenės narių aktyvumą kasdieniniame bendruomenės gyvenime, suburti kaimo jaunimą bendrai kultūrinei – socialinei veiklai ir skatinti jaunimo sportinį bei fizinį aktyvumą, ugdyti gyventojų pilietinį sąmoningumą bei socialinį teisingumą, padorumą ir asmeninę bei kolektyvinę atsakomybę. Už bendruomeniškumo puoselėjimą Būdviečių kaimo „Zanylos“ bendruomenė yra gavusi apdovanojimą iš Vilkaviškio r. savivaldybės mero Algirdo Bagušinsko.

Taip pat bendruomenė rengia ir įgyvendina įvairius projektus, kurių dėka yra kuriamas gerbūvis bendruomenės nariams bei visiems kaimo gyventojams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas