• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:302474548
  • Vadovas:Irma Šidlauskaitė
  • El. paštas:ljggasociacija@gmail.com
  • Telefono numeris:8 699 77032
  • Adresas:Antupių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ vienija 38 bendruomenės narius. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių, Skriaudupio kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Taip pat ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis minėtų kaimų gerove, teikti socialines paslaugas šių kaimų gyventojams, skatinti domėjimąsi šių kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas