Gudkaimio kaimo bendruomenė vienija Gudkaimio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bei iš jų kilusius žmones. Bendruomenė siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi kaimų ir jų gyventojų gerove. Rengia bei teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Stengiasi plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas